Rajaa
Kristi Pällin | |
Osallistumiseen XII fennougristiikan kongressiin Oulussa 17.-21.8.2015 esitelmällä 'Supletiivisuus viron verbiparadigmoissa ja sen vaikutus suomen kielen omaksumiseen',972€