Rajaa
Kristian Meinander (Filosofian maisteri) | Gust. Kompan rahasto |
Osallistumiseen Organikerdagar 2012 -kongressiin Göteborgissa Ruotsissa,880€