Rajaa
Maria Merisalo (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Sähköinen pääoma – informaatio- ja kommunikaatioteknologian, sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median hyödyntämisen taloudelliset, sosiaaliset ja maantieteelliset ulottuvuudet,12000€