Rajaa
Matti Hannikainen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia |
Väitöskirjaan: Natural Environments in a City - Leisure, Nature, and Provision of Green Spaces in London 1930-1990,11000€