Rajaa
Matti Ijäs (Elokuvaohjaaja) | Joukkoviestintä |
Opintomatkaan tutustumaan Actors Studion työskentelyyn ja Sandford Meisnerin kehittämään näyttelijätyön tekniikkaan New Yorkiin,3300€