Rajaa
Matti Leiviskä (Filosofian lisensiaatti) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Pohjanmaan synty - Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle,24000€