Rajaa
Meri Herrala (VTT) | Post doc -pooli |
Tutkimukseen aiheesta Idän ja lännen välinen kulttuuriyhteistyö: Neuvostoliiton eliittimuusikot pehmeän diplomatian agentteina 1946-1983,19500€