Rajaa
Meri Pauniaho | Rauman rahasto |
Työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen,1000€