Rajaa
Mikko Pirinen (Filosofian maisteri) | Jyväskylän rahasto |
Osallistumiseen konferenssiin Trondheimissa Norjassa,900€