Rajaa
Nina Kokkinen (Taiteen maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti) | Kulttuurientutkimus |
Väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattamiseen: Uskonnollisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa kuvataidekulttuurissa,11000€