Rajaa
Opiskelija Aaro Kustaa Elsilä | Rauman rahasto | 2022
kontrabasson ja jousen hankinta opiskelu-, harjoitus-, esiintymis- ja opetuskäyttöön, 3000 €