Rajaa
Henna Niemelä-Anttonen (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjatutkimukseen liittyvään tutkimusvierailuun , 2000 €
Katri Avarmaa (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjaan: Kriittisten arvometallien käyttäytyminen kuparin sulatusprosesseissa , 10000 €
Ville Puuska (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2018
väitöskirjaan: Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa , 24000 €
Diosangeles Soto Veliz (Master's Degree in Chemical Engineering) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjaan: Mineral-based cell growth substrates for controlled cell behaviour , 10000 €
Henri Pitkänen (Filosofian maisteri) | Musiikkitiede | 2018
väitöskirjaan: Alterity of Diegetic Nonhuman Musicking in Star Wars: A Posthumanist Analysis of Anthropocentrism in Music , 16000 €
Tiina Jääskeläinen (Tohtoriopiskelija) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Alkuperäiskansan elämäntavat ja kilpailevat kehitysstrategiat saamelaisten kotiseutualueella , 24000 €
Anna Karoliina Pekkarinen (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Tiedonmuodostuksen etiikka lapsiperheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä , 24000 €
Peter Holley (Master of Social Sciences in Sociology) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Situating Subjectivities - Narrative Identity and Human Agency in the context of Migration , 24000 €
Simo Pieniniemi (Filosofian maisteri) | Viestintä | 2018
väitöskirjaan: Kulttuuriteollisuusteorian idea ja ajankohtaisuus , 12000 €
Seyedeh Akhgar Kaboli (Master of Arts in Futures Studies) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Unfold Your Own Future: Empowerment of young refugees through futures research tools , 24000 €