Rajaa
Henna Niemelä-Anttonen (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjatutkimukseen liittyvään tutkimusvierailuun,2000€
Katri Avarmaa (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjaan: Kriittisten arvometallien käyttäytyminen kuparin sulatusprosesseissa,10000€
Ville Puuska (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2018
väitöskirjaan: Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa,24000€
Diosangeles Soto Veliz (Master's Degree in Chemical Engineering) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjaan: Mineral-based cell growth substrates for controlled cell behaviour,10000€
Henri Pitkänen (Filosofian maisteri) | Musiikkitiede | 2018
väitöskirjaan: Alterity of Diegetic Nonhuman Musicking in Star Wars: A Posthumanist Analysis of Anthropocentrism in Music,16000€
Tiina Jääskeläinen (Tohtoriopiskelija) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Alkuperäiskansan elämäntavat ja kilpailevat kehitysstrategiat saamelaisten kotiseutualueella,24000€
Anna Karoliina Pekkarinen (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Tiedonmuodostuksen etiikka lapsiperheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä,24000€
Peter Holley (Master of Social Sciences in Sociology) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Situating Subjectivities - Narrative Identity and Human Agency in the context of Migration,24000€
Simo Pieniniemi (Filosofian maisteri) | Viestintä | 2018
väitöskirjaan: Kulttuuriteollisuusteorian idea ja ajankohtaisuus,12000€
Seyedeh Akhgar Kaboli (Master of Arts in Futures Studies) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Unfold Your Own Future: Empowerment of young refugees through futures research tools,24000€