Rajaa
Jyri Manninen (professori) | Palkinnot | 2020
Alfred Kordelinin palkinto 2020,30 000 €
Marja Pirilä (valokuvataiteilija) | Palkinnot | 2020
Alfred Kordelinin palkinto 2020, 30 000 €
Anna Fodge (FM) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Hydrogel interfaces in chemical gardens and teaching materials,3000 €
Riikka Juhola (filosofian maisteri) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, 2000 €
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu, Jyväskylän yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
30. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin, 2400 €
Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
Kemia ja sen osaajat katalyyttinä maailman pelastamisessa - projektiin , 4000 €
Anna Kirjavainen (filosofian tohtori, dosentti) | Gust. Kompan rahasto | 2021
tutkimushankkeeseen: Kupari- ja rutenium-kompleksien hyödyntäminen 18F-radioleimattujen PET-radiolääkkeiden valmistuksessa radiokemian opiskelijoita aktivoiden ja osallistaen, 2400 €
Tiina Laitinen (diplomi-insinööri) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Metanolin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa, 3000 €
Elisavet Lambidis (MPhil in Chemistry) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Development of radiolabelled virus-like nanoparticles for targeted drug delivery and diagnostics of cancer, 2000 €
Ville Mikkulainen (dosentti, filosofian tohtori) | Gust. Kompan rahasto | 2021
"Uudentyyppisiä valoavusteisia ALD-prosesseja ajankohtaisia haasteita ratkaisemaan" -hankkeeseen, 4000 €