Rajaa
Piritta Hannula (Arkkitehti SAFA) | Arkkitehtuuri |
Rakennukset kertovat -projektin loppuunsaattamiseen Turussa,3000€