Rajaa
Roy Mänttäri (Arkkitehti) | Arkkitehtuuri |
Muuttuva kirkkorakennus tänään -julkaisun tuottamiseen perustuen alan keskeisten toimijoiden 2012-13 järjestämän kirkkojen restaurointikurssin synnyttämään aineistoon,6000€