Rajaa
Sini Pelkki (Kuvataiteen maisteri) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin,7000€