Rajaa
Sofia Björklöf (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Länsi-Inkerin ja Koillis-Viron kielikontaktitilanne itämerensuomen varieteettien sanaston diffuusion näkökulmasta,24000€