Rajaa
Suomen Kotiseutuliitto | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2019
Kenellä on oikeus kotiseutuun? Selvitykseen kulttuurisesti monimuotoisesta kotiseututyöstä kansalaistaitona – miten maahanmuuttajat ovat osallisina kotiseudun kehittämisessä ja millaista tukea tarvitaan,18000€