Rajaa
teadusmagister (magister artium) Pastuhhova Olga | Viron rahasto | 2017
doktoritöö analüütilise ülevaate "Kirjutamise kognitiivsed aspektid ning teises keeles kirjutamise eripära venekeelsete eesti keele õppijate näitel" kirjutamine ning doktoritöö lõpetamine,800€