Rajaa
PhD, vanemteadur Tiit Hennoste | Viron rahasto | 2020
abiraha osalemiseks ettekandega Rahvusvahelisel fennougristika kongressil Viinis 16-21. augustini 2020,1000€