Rajaa
Tülay Schakir (Kuvataiteilija, valosuunnittelija) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Taiteelliseen työskentelyyn,11000€