Rajaa
Valtakunnallinen LUMA-keskus | Gust. Kompan rahasto |
Nobelisti A.I. Virtasen työstä kertovan näytelmän kahden esityksen toteuttamiseen,1000€