Rajaa
Valtteri Arstila (Filosofian tohtori) | Filosofia |
Tutkimukseen aiheena tietoisuuden ajallisia piirteitä koskevien teorioiden tarkastelu empiirisessä viitekehyksessä,25000€