Rajaa
Veera Pukkila (Filosofian maisteri) | Biologia, ympäristö |
Väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen: Diklobeniili-torjunta-aineen ja sen hajoamistuotteen 2,6-diklooribentsamidin hajoaminen pintamaassa ja pohjavesiympäristössä Suomessa,11000€