Rajaa
Veli-Matti Pynttäri (FT) | Tietokirjallisuus ja muut asiajulkaisut | 2016
Essee Suomessa, suomalaisen esseekirjallisuuden antologian laatimiseen 1900-luvun alusta nykypäivään,10000€