Rajaa
Ville Kainu (Lääketieteen lisensiaatti) | Kemia |
Väitöskirjaan: Solukalvojen lipidikoostumuksen säätely ja siihen osallistuvat fosfolipaasit, lipidimetabolian häiriöihin liittyvät sairaudet,11000€