Rajaa
Ville Löppönen (Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Taiteelliseen työskentelyyn ja työhuoneen perustamiseen San Franciscoon USA:han,5000€