Rajaa
Ville Mäkikoskela (Kuvanveistäjä, taiteen maisteri) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Taiteelliseen työskentelyyn Kaupunkikuvia-veistoskokonaisuuden parissa,11000€