Rajaa
Ville Ropponen (Filosofian maisteri, kirjailija), Ville-Juhani Sutinen( FM), | Tietokirjallisuus ja muut asiajulkaisut | 2015
Luiden tie - GULAG:in jalanjäljillä: esseistisen matka- ja tietokirjan materiaalinkeruuseen ja kirjoittamiseen,5000€