Rajaa
Ville Saarnio (Filosofian maisteri) | Kemia | 2020
väitöskirjan viimeistelyyn: Älykkäiden koettimien kehittely virusten nukleiinihappojen havaitsemiseksi solujen infektiossa,12000€