Rajaa
Voima-lehti, Voima Kustannus Oy | Joukkoviestintä | 2021
talousjournalististen Voima/Talous -erikoisjulkaisujen sisällön tuottamiseen, julkaisemiseen ja levittämiseen laajalle yleisölle,18000€