/ Ajankohtaista

Apurahahaut tammikuussa 2021

Tammikuussa 2021 haettavissa ovat suuret kulttuurihankkeet -apurahat sekä säätiön kaupunki- ja kohderahastojen pienemmät apurahat.

Molempien hakujen hakuaika alkaa perjantaina 1.1.2021 ja päättyy sunnuntaina 31.1.2021. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa rekisteröitymällä hakijaksi ja täyttämällä sähköinen lomake. Päätökset tammikuun hausta tehdään maaliskuussa 2021. Säätiön toimisto palvelee hakijoita normaalisti 23. joulukuuta saakka, ja sen jälkeen maanantaina 4. tammikuuta alkaen sähköpostitse ja puhelimitse klo 9-16.

Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha on tarkoitettu ajankohtaiseen tutkimus- ja/tai kulttuurihankkeeseen. Rahoituksella tuetaan ponnistuksia, jotka onnistuessaan johtavat kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta poikkeuksellisen merkittäviin tuloksiin sekä rakentavat suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava hanke rahoittamalla hanke joko kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana.

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4. – 31.3. Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan.

Lue lisää ja tutustu hakuohjeisiin: Apurahat | Suuret kulttuurihankeet

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä. Vuonna 2021 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 0,2 MEUR. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon.

Lue lisää ja tutustu kunkin rahaston hakuohjeisiin: Apurahat | Kaupunki- ja kohderahastot

Rahastot, joissa on julkinen haku tammikuussa 2021:

Huittisten rahasto
Lappeenrannan rahasto
Nokian kaupungin rahasto
Raahen rahasto
Rauman rahasto
Savonlinnan rahasto
Seinäjoen rahasto
Gust. Kompan rahasto (kemia)

Lisätiedot

Suuret kulttuurihankkeet -apurahat
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat
Rahaston asiamies tai
Alfred Kordelinin säätiön toimisto
puhelin 050 439 3661
toimisto@kordelin.fi