/ Ajankohtaista

Apurahahaut tammikuussa 2022

Apurahahaut tammikuussa 2022

Tammikuussa 2022 haettavissa ovat suuret kulttuurihankkeet -apurahat sekä säätiön kaupunki- ja kohderahastojen pienemmät apurahat.

Molempien hakujen hakuaika alkaa lauantaina 1.1.2022 ja päättyy maanantaina 31.1.2022. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa rekisteröitymällä hakijaksi ja täyttämällä sähköinen lomake. Päätökset tammikuun hausta tehdään maaliskuussa 2022. Säätiön toimisto palvelee hakijoita normaalisti 23. joulukuuta saakka ja välipäivinä, ja sen jälkeen normaalisti maanantaina 3. tammikuuta alkaen sähköpostitse ja puhelimitse klo 916.

Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000 – 300 000 euroa. Suuret kulttuurihankkeet -apuraha myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4. – 31.3. Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan.

Lue lisää ja tutustu hakuohjeisiin: Apurahat | Suuret kulttuurihankeet

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä. Vuonna 2022 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 0,2 MEUR. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon.

Lue lisää ja tutustu kunkin rahaston hakuohjeisiin: Apurahat | Kaupunki- ja kohderahastot

Rahastot, joissa on julkinen haku tammikuussa 2022:

Helinä Wähän rahasto
Nokian kaupungin rahasto
Raahen rahasto
Rauman rahasto
Savonlinnan rahasto
Seinäjoen rahasto
Gust. Kompan rahasto (kemia)
Viron rahasto

Lisätiedot

Suuret kulttuurihankkeet -apurahat
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat
Rahaston asiamies tai
Alfred Kordelinin säätiön toimisto
puhelin 050 439 3661
toimisto@kordelin.fi