/ Ajankohtaista

Apurahahaut tammikuussa 2023

Tammikuussa 2023 haettavissa ovat suuret kulttuurihankkeet -rahoitus kaksivuotisiin hankkeisiin sekä säätiön kaupunki- ja kohderahastojen pienemmät apurahat. Molempien hakujen hakuaika alkoi sunnuntaina 1.1.2023. Haut päättyvät tiistaina 31.1.2023.
Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa rekisteröitymällä hakijaksi ja täyttämällä sähköinen lomake. Päätökset tammikuun hausta tehdään maaliskuun 2023 lopussa. Säätiön toimisto palvelee maanantaista perjantaihin  sähköpostitse ja puhelimitse klo 916.

 

Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Rahoitus on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000 – 300 000 euroa. Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Tukea haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Tuen käyttöaika on vuosittain 1.4. – 31.3. Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -rahoituksen suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan.

Lue lisää ja tutustu hakuohjeisiin: Apurahat | Suuret kulttuurihankeet
Info suuret kulttuurihankkeet -hakijoille 12.1.2023 klo 12.13. Ilmoittautu mukaan ennakkoon.

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä. Vuonna 2022 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 0,2 MEUR. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Osalla rahastoista on vuosittain vaihtuva painotus.

Lue lisää ja tutustu kunkin rahaston hakuohjeisiin: Apurahat | Kaupunki- ja kohderahastot

Rahastot, joissa on julkinen haku tammikuussa 2023

Huittisten rahasto
Lappeenrannan rahasto
Nokian rahasto
Raahen rahasto
Rauman rahasto
Savonlinnan rahasto
Seinäjoen rahasto
Gust. Kompan rahasto (kemia)

Post doc-poolin keväthaku

Säätiöiden post doc -pooli järjestää kevään apurahahaun ajalla 1.1.–31.1.2023. Poolin kautta myönnettävät apurahat on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ulkomailla. Ehtona on, että ulkomainen tutkimusjakso kestää vähintään kuusi kuukautta. Haun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2023.

Haku ja ohjeet: www.postdocpooli.fi

Lisätiedot
Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat
Rahaston asiamies tai
Alfred Kordelinin säätiön toimisto
puhelin 050 439 3661
toimisto@kordelin.fi