Apurahan hakijalle

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille tieteeseen ja kulttuuriin. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa.

Elokuun haku

Säätiö myöntää ensisijaisesti 12. ja 6. kuukauden mittaisia henkilökohtaisia 24 000 ja 12 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja (poislukien tiede, jossa apurahat tarkoitettu vain yksityishenkilöille). Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi. Lue lisää:

Tiede
Kirjallisuus
Taide
Kansanvalistus

Tammikuun suuret kulttuurihankkeet -haku

Avustus on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä (esimerkiksi tutkimusryhmä) voi hakea vain, jos hakijana toimii esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys. Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -avustuksen suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4. – 31.3.

Lue lisää suurista kulttuurihankkeista

Kaupunki- ja kohderahastot tammikuussa

Säätiön kaupunkirahastoista yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille myönnettävillä apurahoilla tuetaan paikallista kulttuuria. Apurahat vaihtelevat muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin.

Kohderahastoista myönnetään apurahoja kemian, lasten sydänsairauksien sekä viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen. Lisäksi rahastoista myönnetään palkintoja nuorisoliikuntaan ja suomalaiseen ruokakulttuuriin. Apurahat vaihtelevat muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin.

Lue lisää mihin tarkoituksiin säätiö myöntää apurahoja:
Kaupunki- ja kohderahastot

Kuka voi hakea

Apurahat on tarkoitettu suomalaisille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille – yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Tutkimukseen tarkoitettuja apurahoja voivat hakea ainoastaan yksityishenkilöt. Uutta apurahaa on mahdollista hakea vasta sen jälkeen, kun käyttöselvitys aiemmin säätiöltä saadusta apurahasta on sähköisesti toimitettu säätiöön.

APURAHAN MYÖNTÄMINEN

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Arviointiperusteet on tarkemmin avattu hakualojen yhteydessä.

Apuraha ja ansiotyö

Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla, esimerkiksi tutkijakoulussa. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana. Apurahakaudella voi kuitenkin olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Apurahalla tehtävän työn ohella voi siis tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen.

Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Elokuun haku

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Tammikuun suuret kulttuurihankkeet -haku

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka käynnistetään apurahan myöntövuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on maaliskuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Kaupunki- ja kohderahastot

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka käynnistetään apurahan myöntövuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on maaliskuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Milloin päätökset

  • Elokuun haku | tieto hakijoille lokakuun lopussa
  • Kaupunki- ja kohderahastot | tieto hakijoille maaliskuussa
  • Suuret kulttuurihankkeet | tieto hakijoille maaliskuussa.

 

icon

Hae apurahaa apurahojen verkkopalvelussa. Sitä ennen onhan

  • hakuaika ja hakukriteerit selvillä
  • hakijan ohjeet sekä kysymyksiä ja vastauksia -osiot luettu
  • miksi, mihin tarkoitukseen ja millainen lopputulos kirkkaana mielessä
  • Valmista on! Siirry kirjoittamaan loistava hakemus
Apurahojen verkkopalveluun

Hakuprosessi

1

Tarkista hakukelpoisuus ja hakuaika

Hakuajat ovat elo- ja tammikuussa. Noudata hakuohjeita. Hakemuksesi on lähetetty turhaan, jos haet apurahaa tarkoitukseen, johon säätiö ei myönnä apurahaa.

2

Varaa riittävästi aikaa

Tutustu ohjeisiin ja varaa riittävästi aikaa hakemuksen kirjoittamiseen, kustannusarvion tekemiseen ja liitteiden kokoamiseen. Tarvittavat liitteet voit tarkistaa kunkin hakualan sivuilta.

3

Kirjaudu apurahojen verkkopalveluun

Ota käyttäjätunnus ja salasana talteen, sillä tarvitset niitä myöhemmin.

4

Tee loistava hakemus

Asiantuntijat lukevat satoja hakemuksia. Varmista, että lukija ymmärtää, mihin haet apurahaa ja millaista lopputulosta työlläsi tavoittelet. Miksi säätiön kannattaa tukea juuri sinun työskentelyäsi? Kirjoita tärkeimmät asiat ensin ja tavoittele konkretiaa.

5

Tarkista hakemuksen sisältö ja kieliasu

Kirjoitithan ytimekkäästi? Selviääkö työn tavoite? Ovathan tarvittavat liitteet mukana? Kirjoita kuten toimittaja: tärkein asia ensin. Mitä hankkeessa tehdään, miksi ja millä aikataululla sekä kenen toimesta?

6

Lähetä hakemus liitteineen hakuajan puitteissa

Alusta hakemus ajoissa. Älä jätä lähetystä hakuajan viimeisille minuuteille!