Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa.

Elokuun haku

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja.

icon
Tieteet

biologia ja ympäristö, fysiikka ja tähtitiede, geotieteet ja maantiede, käyttäytymistieteet, yhteiskuntatieteet...

icon
Kirjallisuus

kaunokirjallisuus, näyttämötaide, kirjallisuuden suomentaminen, sirkustaide...

icon
Taiteet

kuvataide, arkkitehtuuri, musiikki, tanssi, taideteollisuus ja -käsityö, taiteenalojen tohtorintutkinnot...

icon
Kansanvalistus

tietokirjallisuus, joukkoviestintä, elinikäisen oppimisen edistäminen

Tammikuun haku

Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.

icon
Suuret kulttuurihankkeet

Hanke voi olla yksi- tai useampivuotinen, ja siihen voi Kordelinin säätiöltä hakea apurahaa yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Apurahan suuruus on noin 100 000 euroa vuodessa. Apurahoja myönnetään vuosittain yhdestä viiteen kappaletta. Jos hankkeelle myönnetään kaksivuotinen rahoitus, hakemus on silti tehtävä erikseen jokaiselle toimintavuodelle.

icon
Kaupunki- ja kohderahastot

Säätiön kaupunkirahastoista yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille myönnettävillä apurahoilla tuetaan paikallista kulttuuria. Kohderahastoista myönnetään apurahoja kemian, lasten sydänsairauksien sekä viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen. Lisäksi rahastoista myönnetään palkintoja nuorisoliikuntaan ja suomalaiseen ruokakulttuuriin. Apurahat vaihtelevat muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin.