Apurahan saajalle

Apurahan käyttö ja maksaminen
Pääsääntö on, että apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Elokuun haku
Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Suuret kulttuurihankkeet tammikuussa
Apuraha on tarkoitettu työhön, joka käynnistetään apurahan myöntövuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on maaliskuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Kaupunki- ja kohderahastot tammikuussa
Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan maksatuspyyntö tehdään apurahojen verkkopalvelussa, ja sinne kirjaudut samoilla tunnuksilla, joita käyttämällä teit hakemuksen. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, lue ensin kysymyksiä ja vastauksia -osio. Jos pulma ei selviä, ota yhteys hakemustuki@datalink.fi. Maksamme apurahat kerran kuukaudessa, useinmiten kuun alussa. Maksatuspyyntö on tehtävä viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua maksuajankohtaa.

Säätiön nimen mainitseminen
Apurahan saajan on mainittava Alfred Kordelinin säätiön nimi paino- ja digituotteissa. Säätiön logon voit ladata täältä.

Vakuutukset
Taiteen ja tieteen apurahansaajien työeläkevakuuttamisen hoitaa Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Vakuutusvelvollisuus koskee henkilökohtaisen apurahan saaneita ja työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Työryhmän vetäjän on huolehdittava Mela–ilmoituksen tekemisestä esimerkiksi silloin, kun apuraha jaetaan useammalle tekijälle. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan tulee olla vuosityötuloksi muunnettuna 3 825 euroa tai suurempi (vuoden 2017  taso). Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn aloittamisesta. Lisätietoa saa Melasta.

Henkilökohtaisen 12. kuukauden apurahan saaneille voimme myöntää lisäapurahan, noin 200 euroa, vapaaehtoiseen täydentävään henkivakuutukseen. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja se on voimassa yhtäjaksoisesti yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Hoidamme vakuutuksen apurahansaajan puolesta siten, että lähetämme tiedot lisäapurahaan oikeutetuista henkilöistä Benefit Advisors Oy:lle, joka ottaa yhteyttä apurahansaajiin sovittujen vakuutusten järjestämiseksi. Lisäapuraha voidaan myöntää ainoastaan Suomessa työskenteleville.

Apurahan käyttö ja keskeyttäminen
Apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty. Apurahan maksaminen on mahdollista keskeyttää ja käyttökautta pidentää esimerkiksi kokopäivätyön, vanhempainloman tai sairauden vuoksi. Pääsääntö on, että apurahakautta voi siirtää yhden kerran myöntöajankohdasta lukien enintään 12 kuukaudella.

Ilmoita meille välittömästi, jos sinulle myönnetään muu rahoitus, siirryt palkkatyöhön tai jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu. Myös vanhempainlomasta, pitkästä sairauslomasta tai osa-aikatyöstä on ilmoitettava.

 

 

 

 

 

Palkkatyön tekeminen apurahakaudella
Apurahakaudella on mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esimerkiksi 24 000 euron apuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn). Jos työtä on tarve tehdä enemmän, esimerkiksi osa-aikaisesti, se vaikuttaa apurahan käyttöaikaan ja siitä tulee sopia erikseen Kordelinin säätiön kanssa.

Apurahan peruminen
Jos apurahaa ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se peruutetaan ilman erillistä ilmoitusta. Apuraha peruutetaan, jos apurahalla tehtävää työtä ei toteuteta. Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Verotus
Apurahansaajan tulee ilmoittaa Kordelinin säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat. Lue lisää ohjeita säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta.

Selvitys apurahan käytöstä
Selvitys apurahan käytöstä toimitetaan säätiöön viimeistään vuoden kuluttua apurahan viimeisestä maksuerästä. Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja. Jos kyse on useampivuotisesta apurahasta, esimerkiksi suuret kulttuurihankkeet toisen tai kolmannen vuoden apuraha, hakijan on väliraportissa osoitettava hankkeen edenneen suunnitellusti. Uutta apurahaa on mahdollista hakea vasta kun hakija toimittanut edellisen työnsä loppu-/väliraportin.

HUOM. Selvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Raporttia ei lähetetä sähköpostitse eikä sitä postiteta säätiöön.

 

 

 

Olemme myös Facebookissa

Suuret kulttuurihankkeet -haku käynnistyy 1. tammikuuta 2019. Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille mittaviin tutkimus- ja kulttuurihankkeisiin. Tammikuussa haussa ovat myös kaupunki- ja kohderahastojen..

6 likes, 0 comments1 hour ago

Tätä kannattaa seurata! Myös Alfred Kordelinin säätiö on mukana tukemassa dokumentaristi Niko Nurmisen matkaa Etelämantereelle.

7 likes, 0 comments1 day ago

Apurahansaajaamme, ruokakulttuurin tutkija Sami Koposta haastateltiin Helsingin Sanomiin syyskuun lopussa. Koponen tarkastelee väitöskirjassaan, kuinka ruuan ja taiteen kulutuksen maailmat lähestyvät toisiaan. Mielenkiintoinen juttu muuttuvasta ruokakulttuurista!..

13 likes, 0 comments3 days ago