Kansanvalistus

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja tietokirjallisuuteen, joukkoviestintään ja elinikäistä oppimista tukeviin hankkeisiin. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

Hakuaika on lyhentynyt kaksiviikkoiseksi. Uusi hakuaika on 1-15.8.2018.

icon
Hakuaika: 1.-15.8.2018
Päätös: Lokakuu 2018

Kuka voi hakea?
Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisöhakija voi esimerkiksi olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?
Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan 1-15.8.2018 puitteissa.

Liitteet

 • ansioluettelo, pakollinen
 • laajempi työsuunnitelma, vapaaehtoinen
 • talousarvio, pakollinen vain jos työryhmä/yhteisö
 • toimintakertomus, pakollinen vain jos yhteisöhakija
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta, vapaaehtoinen
  Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta. Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi puolet saadusta apurahasta.

  Mille ajalle?
  Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Arviointiperusteet
Apuraha voidaan myöntää, jos työ täyttää säätiön säännöissä mainitun tarkoituksen:
suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos apurahalla aikaansaatava työ täyttää edellä mainitun ehdon ja hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota hakijan aikaisempiin ansioihin, työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö
Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Apurahalla tehtävän työn ohella voi siis tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, tutustu ensin hakijan ohjeisiin.

Kansanvalistuksen apurahat 2017

738Hakemukset
71Myönnöt

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
22
Joukkoviestintä

30
Tietokirjallisuus ja muut asiajulkaisut

19
Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet

Apuraha keskimäärin8 651 €
Yhteensä myönnettiin614 240 €
Kaikki myönnetyt apurahat
Apurahatyypit
Kansanvalistuksen apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Tietokirjallisuus
Apuraha tietokirjalliseen työskentelyyn ja tietokirjojen kääntämiseen. Apurahaa ei myönnetä matka- eikä keittokirjojen kirjoittamiseen.

icon

Joukkoviestintä
Apuraha journalistiseen työskentelyyn.

icon

Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet
Apuraha elinikäistä oppimista edistäviin hankkeisiin esimerkiksi erilaisten teemapäivien, ohjelmien tai tapahtumien järjestämiseen. Apurahaa ei myönnetä tutkintotavoitteiseen koulutukseen.