Taiteet

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6 kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kuvataiteeseen, musiikkiin, taideteollisuuteen ja –käsityöhön, valokuva- ja videotaiteeseen, arkkitehtuuriin sekä taidealojen tohtorintutkintoihin. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

icon
Hakuaika: 1.-15.8.2018
Päätös: Lokakuu 2018

Kuka voi hakea?
Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisöhakija voi esimerkiksi rekisteröity yhdistys tai yritys. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?
Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Lausunto työn edistymisestä (vain taiteen tohtorintutkinnot) on toimitettava viimeistään 15.9.2018 lausuntopalvelun kautta. Huom! Ota yhteyttä ohjaajaasi etukäteen ja kerro lausuntotarpeestasi! Lue lisää täältä.

Liitteet

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • kuvaliite (pakollinen paitsi taiteen tohtorintutkinnot ja musiikki)
 • talousarvio (pakollinen vain jos työryhmä/yhteisö)
 • toimintakertomus (pakollinen, jos hakija yhteisö)
 • tutkintotodistus (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • laajempi työsuunnitelma (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • julkaisuluettelo (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • lausunto työn edistymisestä (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta. Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi puolet saadusta apurahasta.

  Mille ajalle?
  Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan myöntäminen
Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö
Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, tutustu ensin hakijan ohjeisiin.

Taiteiden apurahat 2017

1875Hakemukset
78Myönnöt

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
26
Musiikki

6
Valokuva ja videotaide

19
Kuvataide

11
Tanssi

9
Taideteollisuus ja käsityö

1
Taiteenalojen tohtorintutkinnot

6
Arkkitehtuuri

Apuraha keskimäärin12 109 €
Yhteensä myönnettiin944 480 €
Kaikki myönnetyt apurahat
Apurahatyypit
Taiteiden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kuvataide
Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, teosten valmistamiseen ja näyttelyiden järjestämiseen.

icon

Musiikki
Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, musiikin säveltämiseen, musiikin esittämiseen ja tapahtumien valmistamiseen.

icon

Tanssi
Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, teosten tai tapahtumien valmistamiseen ja teosten esittämiseen.

icon

Taideteollisuus ja –käsityö
Apuraha taiteellisen työskentelyyn, teosten tai tapahtumien valmistamiseen ja teosten esittämiseen.

icon

Arkkitehtuuri
Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, julkaisujen tai näyttelyiden valmistamiseen.

icon

Taiteenalojen tohtorintutkinto
Apuraha esimerkiksi kuvataiteen, arkkitehtuurin tai musiikin tohtorintutkintoon.

Oletko hakemassa apurahaa?
Lue ohjeet apurahan hakijalle
Olemme myös Facebookissa

Suuret kulttuurihankkeet -haku käynnistyy 1. tammikuuta 2019. Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille mittaviin tutkimus- ja kulttuurihankkeisiin. Tammikuussa haussa ovat myös kaupunki- ja kohderahastojen..

12 likes, 1 comments3 hours ago

Tätä kannattaa seurata! Myös Alfred Kordelinin säätiö on mukana tukemassa dokumentaristi Niko Nurmisen matkaa Etelämantereelle.

7 likes, 0 comments2 days ago

Apurahansaajaamme, ruokakulttuurin tutkija Sami Koposta haastateltiin Helsingin Sanomiin syyskuun lopussa. Koponen tarkastelee väitöskirjassaan, kuinka ruuan ja taiteen kulutuksen maailmat lähestyvät toisiaan. Mielenkiintoinen juttu muuttuvasta ruokakulttuurista!..

13 likes, 0 comments4 days ago