Tieteet

Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille eri tieteenalojen väitöskirjatyöhön, väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen, tutkimusaiheeseen liittyvään kongressimatkaan tai tutkimusvierailuun. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin, työryhmille, yhteisöille eikä väitöskirjatyötään aloittaville (ensimmäisen vuoden työskentelyyn).

Hakuaika on lyhentynyt kaksiviikkoiseksi. Uusi hakuaika on 1-15.8.2018.

icon
Hakuaika: 1.-15.8.2018
Päätös: Lokakuu 2018

Kuka voi hakea?
Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa ensimmäisen vuoden väitöskirjatyöskentelyyn.

Miten käytännössä?
Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan 1-15.8.2018 puitteissa. Lausunto työn edistymisestä sekä mahdollinen tutkintotodistus/väittelylupa tulee toimittaa 15.9.2018 mennessä.

Liitteet

 • Tutkintotodistus (jos haet väitöskirja-apurahaa, viimeistään 15.9.2018)
 • Ansioluettelo
 • Julkaisuluettelo
 • Tiedekunnan myöntämä väittelylupa (jos haet post doc -tutkimukseen)
 • Lausunto työn edistymisestä (viimeistään 15.9.2018), ota yhteyttä ohjaajaasi etukäteen ja kerro lausuntotarpeestasi)
 • Laajempi työsuunnitelma.
 • Kutsu, jos kongressimatka (jos haet kongressimatkaan)Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön = enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön = enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha post doc -tutkimukseen = enintään 28 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha post doc -tutkimukseen = enintään 14 000 euroa
 • Konferenssimatka ja tutkimusvierailu: hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi puolet saadusta apurahasta.

Mille ajalle?
Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä. Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apurahan myöntäminen
Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota aiheen merkittävyyteen sekä tutkimussuunnitelman laatuun, sisältöön ja toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi huomioidaan hakijan aktiivisuus tieteenalalla, esimerkiksi muu kuin väitöskirjaan sisältyvä julkaisutoiminta ja osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö
Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla, esimerkiksi tutkijakoulussa. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Kokopäiväseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Kokoaikaiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, lue ensin ohjeet hakijalle.

Tieteiden apurahat 2017

1303Hakemukset
66Myönnöt

Apurahojen jakautuminen
49
Väitöskirjat

10
Väitöskirjan jälkeinen tutkimus

2
Konferenssimatkat

5
Tutkimusvierailut

Apuraha keskimäärin15 685 €
Yhteensä myönnettiin1 035 200 €
Kaikki myönnetyt apurahat
Apurahatyypit
Tieteiden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kokovuotinen apuraha väitöskirjatyöhön
Henkilökohtainen 12. kuukauden apuraha, enintään 24 000 euroa. Kokovuotinen apuraha on mahdollista erillisestä hakemuksesta myöntää myös toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi.

icon

Puolen vuoden apuraha väitöskirjatyöhön
Henkilökohtainen 6 kuukauden apuraha, enintään 12 000 euroa.

icon

Kokovuotinen apuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen
Henkilökohtainen 12. kuukauden apuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen, enintään 28 000 euroa. Vähintään lukuvuoden
kestävään, työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa haetaan apurahaa Säätiöiden post doc –poolista.

icon

Kongressimatka
Henkilökohtainen, tutkimusaiheeseen liittyvään kongressimatka esimerkiksi ulkomaiseen yliopistoon.

icon

Tutkimusvierailu
Henkilökohtainen, tutkimusaiheeseen liittyvä vierailu esimerkiksi ulkomaiseen yliopistoon.

Oletko hakemassa apurahaa?
Lue ohjeet apurahan hakijalle
Olemme myös Facebookissa

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja ja palkintoja myös kaupunki- ja kohderahastojensa kautta. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tehtävänsä. Rahastojen apurahoja haetaan..

2 likes, 0 comments1 day ago

Apurahansaaja, oletko huomannut että Apurahansaajien Mela julkaisee hyödyllistä tietoa vakuutusasioista? Jos vakuutusasiat ovat ajankohtaisia, löydät ajantasaista tietoa Melan verkkosivuilta: http://www.mela.fi/apurahansaajat

2 likes, 0 comments2 days ago

Viikon lukuvinkki: Mia Kankimäki – Naiset joita ajattelen öisin “Ajattelen Jane Austenia, joka uudisti romaanitaiteen vaikka asui naimattomana vanhempiensa vintillä Englannin maaseudulla. Ajattelen Edo-kauden Japanissa elänyttä runoilija-taiteilija..

13 likes, 0 comments4 days ago