Kulttuurin apurahat | 2022 | Elokuun haku

 

 

 

icon
Hakuaika: 1.-–15. elokuuta 2022
Päätös: Lokakuu 2022

Säätiö myöntää apurahoja ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn.

 

 

Kuka voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt ja yhteisöt. Henkilökohtaista apurahaa voivat hakea suomalaiset ja Suomessa toimivat henkilöt työhön, joka pääsääntöisesti tehdään Suomessa. Yhteisöhakija voi olla esimerkiksi Y-tunnuksellinen yhdistys, osuuskunta tai suomalainen yritys.

Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä (esimerkiksi esittävät taiteet, elinikäinen oppiminen) voi hakea apurahaa vain, jos hakijana toimii yhteisö. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä ei voi toimia hakijana. Työryhmän jäsenet eivät myöskään voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen useilla hakemuksilla. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.

Säätiö myöntää apurahoja tiettyä tarkoitusta varten eri taiteenaloille. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi tapahtuma, teos tai näyttely. Yksityishenkilöt voivat lisäksi hakea henkilökohtaista apurahaa taiteenalojen tohtorintutkintoon. Tutustu hakukohteisiin. Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti. Apurahatyö on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa ja apuraha tulee käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Käyttöaika lasketaan apurahan myöntöpäivästä.

Apurahan myöntämisen kriteerit

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti.

Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

 • Hankkeen omaperäisyys
 • Uskottava toteutussuunnitelma
 • Hakijan aikaisemmat ansiot
 • Hankkeen merkitys. Hakija on pohtinut, miten hanke edistää omaa tai yhteisön ammatillista kehittymistä ja millaisia yleisöjä hanke voisi tavoittaa.

Apurahakauden kesto ja apurahan suuruus

Apurahajakson kesto on pääsääntöisesti 12 tai 6 kuukautta. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta.

Työskentelyapurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille kokoaikaiseen yhtäjaksoiseen työhön tietylle ajanjaksolle. Apurahaa ei voi hakea osa-aikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahan suuruus on n. 2166 euroa kuukaudessa. Kohdeapuraha on tarkoitettu vain yhteisöille. Yhteisölle ei voi hakea henkilökohtaista työskentelyapurahaa, vaan ainoastaan kohdeapurahaa. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut.

Henkilökohtaiseen työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Huomioithan, että työskentely + kulut yhteensä eivät voi esimerkiksi vuosiapurahassa ylittää 26 000 euroa. Yksityishenkilö ei voi hakea apurahaa yksinomaan kuluihin. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta.

Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista (aputyövoima).

Verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Alfred Kordelinin säätiö ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

 

 

 

 

Apurahat

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha 26 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha 13 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työskentelyn keston ja haettavan summan.
 • Yhteisön kohdeapuraha voi enintään olla 35 000 euroa, ja hankkeen kesto enintään 12 kuukautta.

Mikä ala?

Voit osoittaa hakemuksesi yhdelle alalle. Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijan haluat arvioivan hakemuksesi. Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse ala sen perusteella, mihin itse ajattelet hankkeesi parhaiten sopivan tai mitä alaa hakemuksesi mielestäsi eniten edustaa. Huomioithan, että eri aloilla on hakijatyyppikohtaisia rajoituksia.

Apurahan hakeminen

Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2022. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 24.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana.

Apurahan hakeminen edellyttää tunnistautumista hakijaksi verkkopankkitunnuksilla. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Taiteenalojen tohtorintutkinnon liitteitä on mahdollista toimittaa määrättyyn päivään asti hakuajan jälkeen. Säätiö ei vastaanota keskeneräisiä tai myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä.

Liitteet

Hakemukseen tulee liittää vähintään pakolliset liitteet. Osa hakemuksessa pyydetyistä tiedoista ja liitteistä on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes olet korjannut puutteelliset tiedot.

Ohjeet liitteiden laatimiseen

 • Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta omina tiedostoinaan.
 • Liitteen enimmäiskoko on 3 MB.
 • Nimeä liitteet niiden sisältöä kuvaavalla tavalla, vältä erikoismerkkejä.
 • Kuvaliitteessä kuvien yhteydessä tulee olla kuva/seliteteksti kullekin kuvalle.
 • Työsuunnitelman pituus on enintään viisi (5) sivua.

Ennen hakemuksen kirjoittamista

Tarkista alla olevasta listasta mille aloille ja mihin tarkoituksiin säätiö myöntää apurahoja sekä ala- ja hakijakohtaiset liitteet.

Varmista, että olet toimittanut käyttöselvityksen aikaisemmin saadusta apurahasta ennen uuden apurahan hakemista.

Päätökset

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus lokakuussa. Lähetämme kaikille hakijoille tiedon apurahapäätöksistä sähköpostitse.

Alat

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt ja yhteisöt. Tarkista alakohtaiset ohjeet ennen hakemuksen kirjoittamista..
icon

Arkkitehtuuri

Apuraha arkkitehtuurin alan hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
icon

Elinikäisen oppimisen edistäminen

Apuraha elinikäistä oppimista edistävän ja uudistavan tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdessä oppiminen, vuorovaikutuksellisuus ja aktiivinen kansalaisuus toteutuvat hankkeessa. Apurahaa ei myönnetä formaalin koulutuksen kehittämishankkeisiin, opintomatkoihin, eikä oppimateriaalihankkeisiin.

Apurahaa voivat hakea vain yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen)
icon

Journalistinen työskentely

Apuraha journalistiseen työskentelyyn. Työskentelyn tuloksena syntyy journalistinen juttu, julkaisu tai dokumenttielokuvan käsikirjoitus. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Julkaisusuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
icon

Kaunokirjallisuus

Apuraha kaunokirjallisen teoksen luomiseen sekä kirjallisuustapahtuman järjestämiseen. Apurahaa ei myönnettä esikoiskirjailijoille.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Mikäli sinulla on jo kustannussopimus, mainitse siitä työsuunnitelmassa tai hakemuslomakkeessa.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
 • Kuvaliite (vapaaehtoinen)
 • Suositus (vapaaehtoinen)
icon

Kaunokirjallisuuden suomentaminen

Apuraha on tarkoitettu kaunokirjallisen teoksen, esimerkiksi romaanin tai runokokoelman suomentamiseen.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
 • Kuvaliite (vapaaehtoinen)
 • Suositus (vapaaehtoinen)
icon

Kuvataide

Apuraha teosten ja näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Kuvaliite (pakollinen)
icon

Musiikki

Apuraha musiikkitapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Apuraha voidaan myöntää myös sävellystyöhön tai alan pedagogiseen kehittämiseen. Apurahaa ei myönnetä perustutkintoihin (kandidaatin ja maisterintutkinto) liittyviin opintomatkoihin eikä materiaalikuluihin.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Katso myös Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahat

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
icon

Näyttämötaide

Apuraha näyttämöteoksen valmistamiseen ja esittämiseen sekä olemassa olevien teosten uudelleen esittämiseen.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
 • Suositus (vapaaehtoinen)
icon

Taideteollisuus ja -käsityö

Apuraha teosten suunnitteluun ja esittämiseen. Apuraha voidaan myöntää myös taideteollisten tuotteiden tuotekehitykseen.
Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Kuvaliite (pakollinen)
icon

Taiteenalojen tohtorintutkinto

Apuraha esimerkiksi kuvataiteen, arkkitehtuurin tai musiikin tohtorintutkintoon. Musiikin taiteellista osiota koskevat hakemukset osoitetaan myös tähän kategoriaan.

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Tutkintotodistus (pakollinen, toimita apurahapalveluun viimeistään 22.8.2022)
 • Lausunto työn edistymisestä (pakollinen, pyydä ohjaajaasi toimittamaan lausuntopalveluun 22.8.2022)
icon

Tanssi

Apuraha tanssiteoksen valmistamiseen ja esittämiseen sekä olemassa olevien teosten uudelleen esittämiseen.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
 • Suositus (vapaaehtoinen)
icon

Tietokirjallisuus

Apuraha tietokirjalliseen työskentelyyn ja tietokirjan suomentamiseen. Työskentelyn tuloksena syntyy tietokirja.
Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Mikäli sinulla on jo kustannussopimus, mainitse siitä työsuunnitelmassa tai hakemuslomakkeessa.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)