Apurahan saajalle

Apurahan käyttö ja maksaminen

Pääsääntö on, että apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja se tulee käyttää siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Maksamme apurahoja kuun alussa. Ohjeet apurahan käyttöön ja maksamiseen löytyvät apurahojen verkkopalvelusta sähköisinä dokumentteina. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen apurahatyön aloittamista.

Elokuun haku

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Suuret kulttuurihankkeet tammikuussa

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka käynnistetään apurahan myöntövuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on maaliskuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Kaupunki- ja kohderahastot tammikuussa

Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on maaliskuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan maksatuspyyntö tehdään apurahojen verkkopalvelussa, ja sinne kirjaudut samoilla tunnuksilla, joita käyttämällä teit hakemuksen. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, lue ensin kysymyksiä ja vastauksia -osio. Jos pulma ei selviä, ota yhteys hakemustuki@datalink.fi. Maksamme apurahat kerran kuukaudessa, useimmiten kuun alussa. Maksatuspyyntö on tehtävä viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua maksuajankohtaa.

Säätiön nimen mainitseminen

Apurahan saajan on mainittava Alfred Kordelinin säätiön nimi paino- ja digituotteissa. Säätiön logon voit ladata täältä.

Vakuutukset

Taiteen ja tieteen apurahansaajien työeläkevakuuttamisen hoitaa Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Vakuutusvelvollisuus koskee henkilökohtaisen apurahan saaneita ja työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Työryhmän vetäjän on huolehdittava Mela–ilmoituksen tekemisestä esimerkiksi silloin, kun apuraha jaetaan useammalle tekijälle. Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi puolet saadusta apurahasta.

Jos olet saanut apurahan Suomesta, työeläkevakuuttamistasi hoitaa Mela. Sinun tulee hakea eläkevakuutusta, jos

  • apurahasi on myönnetty vähintään neljä kuukautta kestävään työskentelyyn
    • myös alle neljän kuukauden työskentelyyn tarkoitettu apuraha voidaan tietyin ehdoin vakuuttaa yhdistämällä se voimassa olevaan vakuutukseen. Lisätietoja: Apurahan yhdistäminen.
  • työskentelyyn tarkoitettu apurahasi on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 3 900 euroa tai suurempi. Lisätietoja: Apurahansaajan työtulo
  • et ole työsuhteessa apurahan myöntäjään
  • olet 18–68 -vuotias, mutta et kuitenkaan vanhuuseläkkeellä
  • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Lisäapuraha vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseen

Henkilökohtaisen 12. kuukauden apurahan saaneille voimme myöntää lisäapurahan, noin 225 euroa, lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän vapaaehtoiseen henkivakuutukseen. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaita apurahansaajia. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja se on voimassa vuoden kerrallaan alkaen apurahakauden aloittamisesta/vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Kokovuotisen apurahan saaneille on toimitettu ohjeet ja hakemuslomake apurahapalveluun sähköisenä dokumenttina , jolla valmiiksi neuvoteltua vakuutusturvaa voi hakea Söderberg & Partners Oy:ltä. Lisäapuraha voidaan myöntää ainoastaan Suomessa työskenteleville.

Alfred Kordelinin säätiö maksaa vakuutuksen puolestasi Söderberg & Partners Oy:lle.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja toimitetaan käsiteltäväksi Söderberg & Partners Oy:lle osoitteeseen tai sähköpostitse skannattuna: info.ba@soderbergpartners.com

Söderberg & Partners Oy
Siru Elman
info.ba@soderbergpartners.com

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA Apurahakauden keskeyttäminen

Apurahan maksaminen on mahdollista keskeyttää ja käyttökautta pidentää esimerkiksi kokopäivätyön, vanhempainloman tai sairauden vuoksi. Pääsääntö on, että apurahakautta voi siirtää yhden kerran myöntöajankohdasta lukien enintään 12 kuukaudella.

Ilmoita meille välittömästi, jos sinulle myönnetään muu rahoitus, yhteys- tai muut tietosi muuttuvat, siirryt palkkatyöhön tai jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu. Myös vanhempainlomasta, pitkästä sairauslomasta tai osa-aikatyöstä on ilmoitettava.

Palkkatyön tekeminen apurahakaudella

Apurahakaudella on mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esimerkiksi 24 000 euron apuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn). Jos työtä on tarve tehdä enemmän, esimerkiksi osa-aikaisesti, se vaikuttaa apurahan käyttöaikaan ja siitä tulee sopia erikseen Kordelinin säätiön kanssa.

Apurahan peruminen

Jos apurahaa ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se peruutetaan ilman erillistä ilmoitusta. Apuraha peruutetaan, jos apurahalla tehtävää työtä ei toteuteta. Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Verotus

Apurahansaajan tulee ilmoittaa Kordelinin säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat. Lue lisää ohjeita apurahan verotuksesta.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan käyttöselvityksessä raportoidaan säätiön apurahalla tehty työ/hanke. Selvitys apurahan käytöstä toimitetaan säätiöön viimeistään vuoden kuluttua apurahan viimeisestä maksuerästä. Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen vetäjä. Jos kyse on useampivuotisesta apurahasta, esimerkiksi suuret kulttuurihankkeet toisen tai kolmannen vuoden apuraha, hakijan on väliraportissa osoitettava hankkeen edenneen suunnitellusti. Uutta apurahaa on mahdollista hakea vasta kun hakija toimittanut edellisen työnsä loppu-/väliraportin.

HUOM. Selvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Täyttääksesi selvityslomakkeen, kirjaudu palveluun niillä tunnuksilla, joilla apurahaa olet hakenut ja nostanut. Raporttia ei lähetetä sähköpostitse eikä sitä postiteta säätiöön.