Kansanvalistus

Kansanvalistuksen jaostosta myönnetään apurahoja tutkitun ja asiantuntijuuteen perustuvan tiedon tuottamiseen suurelle yleisölle. Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12 ja 6 kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja tietokirjallisuuteen, joukkoviestintään ja elinikäistä oppimista edistäviin hankkeisiin. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi olla enintään 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

 

icon
Hakuaika: 1.–15.8.2021
Päätös: Lokakuu 2021

Kuka voi hakea?

Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisöhakija voi esimerkiksi olla rekisteröity yhdistys tai yritys. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa.

Liitteet

  • ansioluettelo, pakollinen
  • laajempi työsuunnitelma, vapaaehtoinen
  • talousarvio, pakollinen vain jos työryhmä/yhteisö
  • toimintakertomus, pakollinen vain jos yhteisöhakija
  • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta, vapaaehtoinen

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

  • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 24 000 euroa
  • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 12 000 euroa
  • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
  • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta.


Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan myöntäminen

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö

Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, tutustu ensin hakijan ohjeisiin.


513Hakemukset
42Myönnöt

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
7
Joukkoviestintä

27
Tietokirjallisuus

8
Elinikäisen oppimisen edistäminen

Apuraha keskimäärin15 830 €
Yhteensä myönnettiin664 900 €
Kaikki myönnetyt apurahat

Apurahatyypit

Kansanvalistuksen apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Tietokirjallisuus

Apuraha tietokirjalliseen työskentelyyn ja tietokirjojen kääntämiseen. Työskentelyn tuloksena syntyy tietokirja.

icon

Joukkoviestintä

Apuraha journalistiseen työskentelyyn. Työskentelyn tuloksena syntyy esimerkiksi journalistinen juttu, julkaisu tai dokumenttielokuvan käsikirjoitus.

icon

Elinikäisen oppimisen edistäminen

Apuraha elinikäisen oppimisen tietojen ja avaintaitojen edistämiseen. Hanke voi kohdistua esimerkiksi luku-, kirjoitus- tai numeeristen taitojen, kulttuuritietoisuuden, -osaamisen ja ilmaisun, sosiaalisten taitojen sekä digiosaamisen kehittämiseen. Opintomatkat, formaalin koulutuksen kehittämishankkeet ja oppimateriaalit jäävät apurahan ulkopuolelle.