Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä.

Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai kuluihin.

icon
Hakuaika: 1.–31.1.2022
Päätös: Maaliskuu 2022

Kaupunkirahastot

Huittisten rahasto

Huittisten rahaston tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Rahasto on perustettu 1995. Esitykset apurahansaajista valmistelee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Apurahan hakeminen

Vuonna 2022 rahastolla ei ole julkista hakua.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot
rahaston asiamies
hallintosihteeri Leena Hakanen
leena.hakanen@huittinen.fi
puhelin 044 560 4201

Hyvinkään rahasto

Hyvinkään rahasto on perustettu 1968 ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea Hyvinkään kaupungissa harjoitettavaa esittävää ja luovaa taidetta sekä kaupungin kaunistamista taideteoksin. Ehdotuksen apurahansaajista valmistelee Hyvinkään Kulttuurifoorumi. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Rahastolla ei ole julkista hakua.


Lisätiedot

rahaston asiamies
sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
pentti.halonen@hyvinkaa.fi
puhelin 040 704 9901

Jyväskylän rahasto

Jyväskylän rahasto tukee arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta myöntämällä ensisijaisesti matka-apurahoja. Rahasto on perustettu 1968. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.


Lisätiedot
rahaston asiamies
Mari Aholainen

 

Lappeenrannan rahasto

Rahaston  tarkoituksena on edistää Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Lappeenrantaan paikkakuntana liittyvään tutkimukseen sekä taiteelliseen ja journalistiseen työhön. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin eikä matkoihin. Lappeenrannan rahasto on perustettu 1971. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Vuonna 2022 rahastolla ei ole julkista hakua.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
puhelin 040 5949 856

Nokian kaupungin rahasto

Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Nokian kaupungin rahasto on perustettu 2017. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Apurahan hakeminen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot

rahaston asiamies
vapaa-aikajohtaja Asta Engström
puhelin 040 7799 068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi.

Raahen rahasto

Raahen rahaston tarkoituksena on edistää Raahen taide- ja kulttuurielämää sekä tukea Raahen seutuun kohdistuvaa tutkimusta. Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Rahasto on perustettu vuonna 1999. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista. Vuonna 2019 yhteensä 15 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille apurahoina ja palkintoina.

Apurahan hakeminen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot
rahaston asiamies
kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi
piritta.rossi@raahe.fi
puhelin 044 439 3330

Rauman rahasto

Rauman rahaston tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita. Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin. Rauman rahasto on perustettu 1988. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Apurahan hakeminen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkisi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Vastaava kulttuurituottaja Leila Stenfors
leila.stenfors@rauma.fi
puhelin 02 8343041

Rahaston tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin. Savonlinnan rahasto on perustettu 1981. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkisi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
outi.rantasuo@savonlinna.fi
puhelin 044 417 4400

Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää.  Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin. Seinäjoen rahasto perustettiin 1968 ja se on yksi säätiön vanhimmista rahastoista. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkisi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs
leena.kraknas@seinajoki.fi
puhelin 06 416 2234 tai 040 774 8559

Kohderahastot

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Rahasto on perustettu 2000. Gust. Kompan rahaston toimikunta tekee esityksen Alfred Kordelinin säätiölle apurahojen ja palkintojen saajista. Toimikuntaan kuuluu kolme Suomalaisten Kemistien Seuran ja kaksi Alfred Kordelinin säätiön nimeämää edustajaa. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Apurahan hakeminen

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkisi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomalaisten Kemistien Seura
toiminnanjohtaja Sanna Mikkola
sanna.mikkola [at] kemianseura.fi
puh. 0400 241104

Kordelinin Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinto 2022

Etsimme merkittävintä ja ajankohtaisinta suomalaista ruokakulttuuritekoa, ilmiötä tai tekijää. Kenet sinä palkitsisit Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnolla?

Kordelinin Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnot myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisen ruokakulttuurin edistämisestä. Palkinnot ovat suuruudeltaan 5000 euroa. Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahasto on perustettu vuonna 2011 ja sen tarkoituksena on tukea suomalaista ruokakulttuuria jakamalla palkintoja ansioituneille tekijöille.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla toiminut suomalaisen ruoan ja ruoantuotannon, kotimaisten laadukkaiden raaka-aineiden tuottamisen ja niiden käytön, ruokaperinteiden, suomalaisen ruokakulttuurin ja näiden tunnettavuuden edistämiseksi. Palkinnonsaajan tulee edelleen olla alallaan aktiivinen toimija.

Palkinnot myöntää Alfred Kordelinin säätiön hallitus Jaakko ”Kokki” Kolmosen nimeä kantavasta rahastosta palkitsemistoimikunnan esityksestä. Palkinnot julkistetaan huhtikuussa 2021.

Palkinnon ehdottaminen

Palkinnonsaajia voivat ehdottaa Marttaliitto ry:n Maa- ja Kotitalousnaisten Keskuksen, Suomen Keittiömestarit ry:n ja Kotitalousopettajien liiton piiri-, paikallis- ja alueyhdistykset. Kukin piiri- ja alue/paikallisyhdistys voi ehdottaa enintään kahta palkinnonsaajaa.

Miten ja kenelle voi ehdottaa?

Palkintojen ehdotusaika on 1.-31.1.2022. Palkintoehdotus tehdään sähköisesti rekisteröitymällä säätiön sähköiseen palveluun ja täyttämällä ehdotuslomake. Vain määräaikaan mennessä jätetyt, perustellut ehdotukset käsitellään.

Ehdotuslomake avautuu 1. tammikuuta 2022 osoitteessa www.kordelin.fi / Kirjaudu

Palkinnonsaajan tulee olla henkilö tai yhteisö. Palkinnonsaaja ei voi olla rahaston taustaorganisaatio tai ehdottajaorganisaation tai sen yhdistysten luottamushenkilö tai työntekijä.

Aiemmin myönnetyt Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnot:

Jukkola Food Oy (2020)
Ruokatoimittaja Riitta Mustonen (2020)
Viljelijä, yrittäjä Janne Pihamaa (2020)
Pro Kala ry (2020)
Ammattikeittiöosaajat ry (2019)
Yhteismaa ry (Illallinen taivaan alla -tapahtuma) (2019)
Ruokatieto Yhdistys ry (2019)
Pekka Heikkisen Leipomo (2019)


Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
Saara Terva
saara.terva@kordelin.fi
puhelin 040 125 3010

Suomen säveltaiteen tukirahasto

Rahaston nimi on Alfred Kordelinin säätiön Suomen säveltaiteen tukirahasto. Rahasto perustettiin Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön sulautuessa Alfred Kordelinin säätiöön vuonna 2019. Sulautumisen yhteydessä syntyneen uuden rahaston, Suomen säveltaiteen tukirahaston tarkoituksena on Suomen säveltaiteen tukeminen ja edistäminen sulautuneen säätiön tarkoitusta kunnioittaen.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja musiikkipedagogeille, musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille, luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Apurahan hakeminen

Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahojen jako on yhdistetty Alfred Kordelinin säätiön elokuun apurahahakuun. Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa haetaan samalla hakulomakkeella ja samoin ehdoin kuin säätiön musiikin apurahoja. Hakijan ei tarvitse erikseen hakulomakkeessa mainita hakevansa Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa.  Ehdotukset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta Alfred Kordelinin hallitukselle.

Kenelle?

  • musiikkipedagogeille
  • musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille
  • luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Mihin tarkoitukseen?

  • Apurahaa voidaan myöntää Suomen säveltaiteen tukemiseen ja edistämiseen.

Hakuohjeet: Elokuun haku | Taiteet

Hakuaika: 1.-15.8.2021
Päätökset: lokakuu 2021

Lisätietoja
Alfred Kordelinin säätiön toimisto
toimisto@kordelin.fi
050 439 3661

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa. Rahasto on perustettu 1999. Rahastolla ei ole julkista hakua, vaan se jakaa palkintoja ansioituneille tekijöille tieteen eri aloilta. Vuonna 2019 palkinnon saivat Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa ry ja Matti Leskinen. Ehdotuksen apurahan- ja palkinnonsaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Rahastolla ei ole julkista hakua.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Lea Ryynänen-Karjalainen
lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi
09 228 69 222

Lasten ja nuorten valmentajapalkinto 2022

Ehdota Lasten ja nuorten valmentajapalkinnon 2022 saajaa

Alfred Kordelinin säätiön Urheilun Tuki -rahasto myöntää vuosittain tunnustuspalkintoja lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Kordelinin Lasten ja nuorten valmentajapalkinto myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ja pyyteettömästä vapaaehtoistyöstä nuorten liikunnan ohjaus- ja valmennustehtävissä. Palkinnonsaaja on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Palkintoja myönnetään vuosittain 2-4 kappaletta, ja niiden suuruus on 2000−3000 euroa. Sama henkilö voi saada palkinnon vain kerran.

Ehdotuksia Lasten ja nuorten valmentajapalkinnonsaajaksi voivat tehdä lajiliitot. Suomen Valmentajat toimii haussa koordinaattorina, Sari Tuunaisen toimiessa asiamiehenä. Esitykset palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu edustaja Suomen Valmentajat ry:stä, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä sekä Alfred Kordelinin säätiön edustaja. Palkinnonsaajista päättää Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Suomen Valmentajat informoi päätöksistä saajien hakija-/taustayhteisöjä. Palkinto luovutetaan lajiliiton kanssa yhdessä sovitussa tilaisuudessa yllätyksenä saajalleen.

Säätiö odottaa hakevalta lajiliitolta asianmukaista hienovaraisuutta tietojen keräämisessä. Tunnuspalkintoa hakeva lajiliitto tuntee hyvin pitkäaikaisen vapaaehtoisohjaajansa/valmentajansa ja hänen toimintansa lajin hyväksi. Täten esimerkiksi ehdotuksia, joissa henkilö on itse saanut täytettäväkseen ehdokkaan tiedot ja perustelut, ei oteta käsittelyyn.

Vuoden 2022 palkintojen ehdotusaika 1.-31.1.2022. Ehdotus toteutetaan sähköisenä.  Sähköinen hakemus palkinnolle tehdään apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2021 rahasto myönsi neljä 2 000 euron suuruista palkintoa.


Lisätiedot
rahaston asiamies
Suomen Valmentajat ry
toiminnanjohtaja Sari Tuunainen
sari.tuunainen@suomenvalmentajat.fi
puhelin 050 3282036

Rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Rahasto on perustettu 1994. Vuonna 2020 rahasto jakoi yhteensä 10 000 euroa yksityishenkilöille. Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta, johon kuuluu neljä säätiön nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomen Viron-instituutti

Helinä Wähän rahaston tarkoituksena on tukea sydänsairaiden lasten tutkimusta. Rahastosta myönnetään enintään kaksi apurahaa korkeatasoiseen, uusiin ratkaisuihin tähtäävään lasten kardiologian lääketieteelliseen, sekä kliiniseen että translationaaliseen tutkimukseen. Helinä Wähän rahasto on perustettu 2015. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahaa voivat hakea lastenkardiologit ja lastenkardiologeiksi erikoistuvat lääkärit. Apuraha on tarkoitettu 3 – 6 kuukauden työskentelyyn. Apurahaa voi käyttää reagenssi-, laboratorio-, kuvantamis- ja muihin tutkimuskuluihin sekä tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen. Apurahaa ei voi hakea laitteiden ostamiseen. Helinä Wähän rahastosta myönnettiin ensimmäistä kertaa apurahat maaliskuussa 2018. Vuonna 2019 rahasto jakoi yhteensä 13 200 euroa.

Seuraava haku järjestetään tammikuussa 2022.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.
Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkisi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma, julkaisuluettelo ja tutkintotodistus.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
Saara Terva
saara.terva@kordelin.fi
puhelin 040 125 3010