Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä.
Vuonna 2020 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 190 000 euroa.
Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa.

icon
Hakuaika: 1.-31.1.2021
Päätös: Maaliskuu 2021

Kaupunkirahastot

Huittisten rahaston tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Rahasto on perustettu 1995.

Vuonna 2020 rahasto jakaa yhteensä 25 700 € euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Ehdotuksen apurahansaajista valmistelee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista maaliskuussa.


Lisätiedot

rahaston asiamies
hallintosihteeri Leena Hakanen
leena.hakanen@huittinen.fi
puhelin 044 560 4201

Hyvinkään rahasto on perustettu 1968 ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea Hyvinkään kaupungissa harjoitettavaa esittävää ja luovaa taidetta sekä kaupungin kaunistamista taideteoksin. Ehdotuksen apurahansaajista valmistelee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Rahastossa ei järjestetä hakua tammikuussa 2020.


Lisätiedot

rahaston asiamies
sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
pentti.halonen@hyvinkaa.fi
puhelin 040 704 9901

Jyväskylän rahasto tukee arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta myöntämällä ensisijaisesti matka-apurahoja. Rahasto on perustettu 1968. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista. Vuonna 2017 rahasto jakaa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille yhteensä 5 200 euroa.

Rahastossa ei järjestetä hakua tammikuussa 2020.


Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiö
toimisto@kordelin.fi
puhelin: 050 4393661

Rahaston  tarkoituksena on edistää Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Lappeenrantaan paikkakuntana liittyvään tutkimukseen sekä taiteelliseen ja journalistiseen työhön. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin eikä matkoihin. Lappeenrannan rahasto on perustettu 1971. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat. Vuonna 2019 rahasto jakoi yhteensä 4 700 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Rahastossa ei järjestetä hakua tammikuussa 2020.

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
puhelin 040 5949 856

Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Nokian kaupungin rahasto on perustettu 2017. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Vuonna 2020 rahasto jakaa yhteensä 18 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.


Lisätiedot

rahaston asiamies
vapaa-aikajohtaja Marko Ojala
marko.ojala@nokiankaupunki.fi
040 7799 068

Raahen rahaston tarkoituksena on edistää Raahen taide- ja kulttuurielämää sekä tukea Raahen seutuun kohdistuvaa tutkimusta. Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Rahasto on perustettu vuonna 1999. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista. Vuonna 2019 yhteensä 15 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille apurahoina ja palkintoina.

Rahastossa ei järjestetä hakua tammikuussa 2020.

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi
piritta.rossi@raahe.fi
puhelin 044 439 3330

Rauman rahaston tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita. Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin. Rauman rahasto on perustettu 1988. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.Vuonna 2019 rahasto jakoi 17 200 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Vuonna 2020 rahasto jakaa apurahoina 15 900 euroa.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Vastaava kulttuurituottaja Leila Stenfors
leila.stenfors@rauma.fi
puhelin 02 8343041

Rahaston tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin. Savonlinnan rahasto on perustettu 1981. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat. Vuonna 2019 rahasto jakoi yhteensä 5 200 euroa.

Rahastolla ei ole hakua vuonna 2020.


Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
outi.rantasuo@savonlinna.fi
puhelin 044 417 4400

Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää.  Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin. Seinäjoen rahasto perustettiin 1968 ja se on yksi säätiön vanhimmista rahastoista. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Vuonna 2020 rahasto jakaa yhteensä 14 800 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.


Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs
leena.kraknas@seinajoki.fi
puhelin 06 416 2234 tai 040 774 8559

Kohderahastot

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Rahasto on perustettu 2000. Gust. Kompan rahaston toimikunta tekee esityksen Alfred Kordelinin säätiölle apurahojen ja palkintojen saajista. Toimikuntaan kuuluu kolme Suomalaisten Kemistien Seuran ja kaksi Alfred Kordelinin säätiön nimeämää edustajaa. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Vuonna 2020 rahasto jakaa apurahoina 25 900 euroa.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomalaisten Kemistien Seura
toiminnanjohtaja Heleena Karrus
heleena.karrus@kemianseura.fi
puhelin 010 425 6302

Jaakko Kolmonen halusi nimeään kantavaan rahastoonsa arvostamiaan organisaatioita kuten Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen, Suomen keittiömestarit sekä kotitalousopettajien liiton. Näiden taustaorganisaatioiden kautta etsitään palkittavia henkilöitä, ilmiöitä ja toimijoita, jotka ovat merkittävästi edistäneet suomalaista ruokakulttuuria omalla alueellaan tai alallaan.

Vuonna 2019 Jaakko Kolmosen rahaston 3 000 euron palkinnon saivat Yhteismaa ry Illallinen taivaan alla-tapahtumasta, Ruokatieto Yhdistys ry, Pekka Heikkisen leipomo sekä Ammattikeittiöosaajat ry suomalaisen ruokakulttuurin vaalimisesta. Palkinnot jaettiin Kevätmesuilla Helsingissä huhtikuussa 2019.  Rahaston asiamiehenä toimii K-kauppias Petri Kolmonen.

Rahastolla ei ole julkista hakua.

Suomen säveltaiteen tukirahasto

Rahaston nimi on Alfred Kordelinin säätiön Suomen säveltaiteen tukirahasto. Rahasto perustettiin Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön sulautuessa Alfred Kordelinin säätiöön vuonna 2019. Sulautumisen yhteydessä syntyneen uuden rahaston, Suomen säveltaiteen tukirahaston tarkoituksena on Suomen säveltaiteen tukeminen ja edistäminen sulautuneen säätiön tarkoitusta kunnioittaen.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja musiikkipedagogeille, musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille, luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Apurahan hakeminen

Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahojen jako on yhdistetty Alfred Kordelinin säätiön elokuun apurahahakuun. Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa haetaan samalla hakulomakkeella ja samoin ehdoin kuin säätiön musiikin apurahoja. Hakijan ei tarvitse erikseen hakulomakkeessa mainita hakevansa Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa.  Ehdotukset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta Alfred Kordelinin hallitukselle.

Kenelle?

  • musiikkipedagogeille
  • musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille
  • luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Mihin tarkoitukseen?

  • Apurahaa voidaan myöntää Suomen säveltaiteen tukemiseen ja edistämiseen.

Hakuohjeet: Elokuun haku | Taiteet

Hakuaika: 1.-15.8.2020
Päätökset: lokakuu 2020


Lisätietoja
Alfred Kordelinin säätiön toimisto
toimisto@kordelin.fi
050 439 3661

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa. Rahasto on perustettu 1999. Rahastolla ei ole julkista hakua, vaan se jakaa palkintoja ansioituneille tekijöille tieteen eri aloilta. Vuonna 2019 palkinnon saivat Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa ry ja Matti Leskinen. Ehdotuksen apurahan- ja palkinnonsaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Rahastolla ei ole julkista hakua.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Kati Ruuth-Chappuis
kati.ruuth-chappuis@tsv.fi
puhelin 09 228 69269

Urheilun tuki -rahasto myöntää palkintoja nuorten urheilun parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä. Ehdotukset palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu edustaja Suomen Valmentajat ry:stä, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä sekä Alfred Kordelinin säätiön edustaja. Päätökset palkinnonsaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Palkintoa hakee lajiliitto vapaaehtoiselle valmentajalle tämän tietämättä. Sähköinen hakemus palkinnolle tehdään apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto myönsi kolme 2 000 euron tunnustuspalkintoa Niina Meisille, Kari Korhoselle ja Veikko Valolle.


Lisätiedot
rahaston asiamies
Suomen Valmentajat ry
toiminnanjohtaja Sari Tuunainen
sari.tuunainen@suomenvalmentajat.fi
puhelin 050 3282036

Rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Rahasto on perustettu 1994. Vuonna 2018 rahasto jakoi yhteensä 5 100 euroa yksityishenkilöille. Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta, johon kuuluu neljä säätiön nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Vuonna 2020 rahasto jakaa apurahoina 10 000 euroa.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomen Viron-instituutti
Ohjelmapäällikkö
Karoliina Korpilahti
karoliina.korpilahti@finst.ee
puhelin +358 50 528 30 15

Helinä Wähän rahaston tarkoituksena on tukea sydänsairaiden lasten tutkimusta. Rahastosta myönnetään enintään kaksi apurahaa korkeatasoiseen, uusiin ratkaisuihin tähtäävään lasten kardiologian lääketieteelliseen, sekä kliiniseen että translationaaliseen tutkimukseen. Helinä Wähän rahasto on perustettu 2015. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahaa voivat hakea lastenkardiologit ja lastenkardiologeiksi erikoistuvat lääkärit. Apuraha on tarkoitettu 3 – 6 kuukauden työskentelyyn. Apurahaa voi käyttää reagenssi-, laboratorio-, kuvantamis- ja muihin tutkimuskuluihin sekä tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen. Apurahaa ei voi hakea laitteiden ostamiseen. Helinä Wähän rahastosta myönnettiin ensimmäistä kertaa apurahat maaliskuussa 2018. Vuonna 2019 rahasto jakoi yhteensä 13 200 euroa.

Vuonna 2020 rahastosta myönnetään apurahoina 12 000 euroa.


Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
yhteyspäällikkö Marita Seitsalo
marita.seitsalo@kordelin.fi
puheli 050 433 0655