Kirjallisuus

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kaunokirjallisuuteen, näyttämötaiteeseen ja kirjallisuuden suomentamiseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

icon
Hakuaika: 1.–15.8.2021
Päätös: Lokakuu 2021

Kuka voi hakea?

Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö voi esimerkiksi olla rekisteröity yhdistys tai yritys.

Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea. Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa.

Liitteet

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • suositus (vapaaehtoinen)
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta (vapaaehtoinen)
 • laajempi työsuunnitelma (vapaaehtoinen)
 • kuvaliite (vapaaehtoinen, esim. jos kyse esim. lastenkirjan kuvituksesta tai sarjakuvateoksesta, enintään 5 kpl)
 • toimintakertomus (pakollinen jos yhteisöhakija)
 • talousarvio (pakollinen jos työryhmä/yhteisö)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha =
  enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha =
  enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija
  itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa,
  kesto enintään 12 kuukautta.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta.


Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan myöntäminen

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö

Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, lue ensin ohjeet hakijalle.


722Hakemukset
51Myönnöt

Apurahojen jakautuminen
30
Kaunokirjallisuus

16
Näyttämötaide

1
Sirkustaide

4
Kirjallisuuden suomentaminen

Apuraha keskimäärin12 843 €
Yhteensä myönnettiin655 000 €
Kaikki myönnetyt apurahat

Apurahatyypit

Kirjallisuuden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kaunokirjallisuus

Apuraha on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn esimerkiksi romaanin, esseekokoelman tai näytelmän kirjoittamiseen.

icon

Kaunokirjallisuuden suomentaminen

Apuraha on tarkoitettu esimerkiksi romaanin tai runokokoelman suomentamiseen.

icon

Näyttämötaide

Apuraha on tarkoitettu esimerkiksi teatteri- tai sirkusesitysten tuotantojen valmistamiseen tai alan tapahtumien järjestämiseen.