Post doc -pooli

Apuraha on tarkoitettu tohtoreiden, vähintään lukuvuoden kestävään, työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. Apuraha kattaa tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan.

Apurahaa haetaan suoraan säätiöiden post doc -poolista.

icon
Hakuaika: 15.8.-15.9.2018
Päätös: Joulukuu 2018

Kordelinin säätiö myöntää vuosittain post doc -poolin kautta apurahan 4-5 tutkijalle.

Säätiöiden post doc -poolissa (2016–2018) mukana ovat Alfred Kordelinin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö sijoittaen pooliin yhteensä 3,2 MEUR vuosittain.

Lisätiedot

Koordinaattori Mikko Olavi Seppälä
Säätiöiden post doc -pooli
mikko-olavi.seppala@postdocpooli.fi
puhelin 0400-868 006

Marita Seitsalo
Alfred Kordelinin säätiö
marita.seitsalo@kordelin.fi
puhelin 09 6840 1234