Post doc -pooli

Apuraha on tarkoitettu tohtoreiden, vähintään lukuvuoden kestävään, työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. Apuraha kattaa tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan.

icon
Hakuaika: Tarkista hakuaika post doc-poolin verkkosivuilta
Päätös: Tarkista päätösaikataulu post doc-poolin verkkosivuilta

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä. Säätiöiden post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 15.12.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9. Poolin perusidea on tarjota tohtoreille, jotka lähtevät väitöskirjan jälkeen tekemään tutkimustyötä ulkomaille, kerralla kokonaisrahoitus, joka kattaa tarpeen mukaan mm. tutkijan perheelle aiheutuvat kustannukset. Poolista myönnetään arviolta 70–80 apurahaa vuodessa. Poolia hallinnoi johtoryhmä, johon kukin mukana oleva säätiö on nimennyt edustajan. Pooli järjestää hakemusten asiantuntija-arvioinnin ja valmistelun, minkä jälkeen mukana olevat säätiöt tekevät varsinaiset myöntöpäätökset.

Säätiöiden post doc -poolin neljännellä kolmivuotiskaudella (2019–2021) mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö sijoittaen pooliin yhteensä 3 200 000 euroa vuosittain.

 

 

 

 

Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään yhden lukuvuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Myös useampivuotisia apurahoja sekä täydentävää rahoitusta voidaan myöntää. Hakijan tohtorintutkinnosta on kulunut korkeintaan neljä vuotta (mutta hoitovapaan, asevelvollisuuden suorittamisen, sairauden tai lääkäriksi erikoistumisen aiheuttamat katkokset hyväksiluetaan).

Apurahaa haetaan suoraan säätiöiden post doc -poolista.

Lisätiedot
Koordinaattori Mikko Olavi Seppälä, Säätiöiden post doc -pooli.
mikko-olavi.seppala@postdocpooli.fi / puhelin 0400-868 006