Post doc -pooli

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.

icon
Hakuaika: Keväthaku 1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9
Päätös: Ks. postdocpooli.fi

Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla yhdestä lähteestä nuorille tutkijoille 6–24 kuukautta kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus. Poolin perusidea on tarjota tohtoreille, jotka lähtevät väitöskirjan jälkeen tekemään tutkimustyötä ulkomaille, kerralla kokonaisrahoitus, joka kattaa tarpeen mukaan mm. tutkijan perheelle aiheutuvat kustannukset. Poolista myönnetään arviolta 70–80 apurahaa vuodessa.

Hakuaika ja hakeminen

Säätiöiden post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9. Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään yhden lukuvuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Perustelluista syistä voidaan tukea myös lyhyempiä, vähintään 6 kuukauden ulkomaisia tutkimusjaksoja sekä myöntää täydentävää rahoitusta.

Apurahaa haetaan suoraan säätiöiden post doc -poolista.

Kuka voi hakea?

Hakijan tohtorintutkinnosta on kulunut korkeintaan neljä vuotta (mutta hoitovapaan, asevelvollisuuden suorittamisen, sairauden tai lääkäriksi erikoistumisen aiheuttamat katkokset hyväksiluetaan). Ei-väitellyt tutkija voi hakea, mikäli hän on saanut väittelyluvan. Tällöin väitöskirjan esitarkastuslausunnot on liitettävä hakemukseen. Apurahaa ei makseta ennen kuin tohtorintutkinto on suoritettu.

Säätiöt poolissa

Säätiöiden post doc -poolin viidennellä kolmivuotiskaudella (2022–2024) mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö sijoittaen pooliin yhteensä 3 250 000 euroa vuosittain.

Poolia hallinnoi johtoryhmä, johon kukin mukana oleva säätiö on nimennyt edustajan. Pooli järjestää hakemusten asiantuntija-arvioinnin ja valmistelun, minkä jälkeen mukana olevat säätiöt tekevät varsinaiset myöntöpäätökset.

 

Päätökset

Hakemukset arvioidaan tieteellisissä asiantuntijapaneeleissa. Monitieteiset hakemukset arvioidaan tarvittaessa useassa paneelissa. Omasta hakemuksesta, hakemuksen arvioinnista tai yksittäisistä rahoituspäätöksistä ei voi saada palautetta. Myönteiset päätökset apurahasta ilmoitetaan saajille heti päätöksenteon jälkeen. Apurahan saajien nimet julkistetaan poolin kotisivuilla sekä myönnön tehneen säätiön oman käytännön mukaan. Pooli järjestää hakemusten asiantuntija-arvioinnin ja valmistelun, minkä jälkeen mukana olevat säätiöt tekevät varsinaiset myöntöpäätökset.

Väliraportit ja käyttöselvitys

Kaksivuotisen apurahan saaneen tutkijan on lähetettävä pooliin väliraportti siinä vaiheessa, kun ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Väliraporttiin on liitettävä selvitys tutkimustyön etenemisestä mukaan lukien maininnat valmistuneista artikkeleista, tekeillä olevista käsikirjoituksista, osallistumisista konferensseihin, postereista, esitelmistä tiede- ja muille mahdollisille yhteisöille.

Apurahan saaja raportoi apurahan käytöstä sen myöntäneelle säätiölle, ei poolille. Pyydä ohjeet käyttöselvityksen toimittamiseen säätiön toimistolta: toimisto@kordelin.fi

Lisätiedot

Säätiöiden post doc-pooli
Koordinaattori Mikko Olavi Seppälä
mikko-olavi.seppala@postdocpooli.fi | puhelin 0400-868 006