Taiteet

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kuvataiteeseen, musiikkiin, taideteollisuuteen ja –käsityöhön, valokuva- ja videotaiteeseen, tanssiin, arkkitehtuuriin sekä taidealojen tohtorintutkintoihin. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

icon
Hakuaika: 1.–15.8.2021
Päätös: Lokakuu 2021

Kuka voi hakea?

Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisöhakija voi esimerkiksi rekisteröity yhdistys tai yritys. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Lausunto työn edistymisestä (vain taiteen tohtorintutkinnot) on toimitettava viimeistään 22.8.2021 lausuntopalvelun kautta. Huom! Ota yhteyttä ohjaajaasi etukäteen ja kerro lausuntotarpeestasi! Lue lisää täältä.

Liitteet

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • kuvaliite (pakollinen paitsi taiteen tohtorintutkinnot ja musiikki)
 • talousarvio (pakollinen vain jos työryhmä/yhteisö)
 • toimintakertomus (pakollinen, jos hakija yhteisö)
 • tutkintotodistus (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • laajempi työsuunnitelma, enintään 5 sivua sisältäen lähdeluettelon (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • julkaisuluettelo (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • lausunto työn edistymisestä (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta.

Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan myöntäminen

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen.

Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö

Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana. Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta.

Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, tutustu ensin hakijan ohjeisiin.

Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahat

Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahojen haku ja jako on yhdistetty Alfred Kordelinin säätiön elokuun apurahahakuun. Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa haetaan samalla hakulomakkeella ja samoin ehdoin kuin säätiön musiikin apurahoja. Hakijan ei tarvitse erikseen hakulomakkeessa mainita hakevansa säveltaiteen tukirahaston apurahaa.

Kenelle?

 • musiikkipedagogeille
 • musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille
 • luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Mihin tarkoitukseen?

 • Apurahaa voidaan myöntää Suomen säveltaiteen tukemiseen ja edistämiseen. Ks. alla apurahatyypit, musiikki

Lue lisää rahastosta täältä: Suomen säveltaiteen tukirahasto


1539Hakemukset
70Myönnöt

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
21
Musiikki

7
Valokuva ja videotaide

24
Kuvataide

8
Tanssi

6
Taideteollisuus ja käsityö

2
Taiteenalojen tohtorintutkinnot

2
Arkkitehtuuri

Apuraha keskimäärin15 140 €
Yhteensä myönnettiin1 059 830 €
Kaikki myönnetyt apurahat

Apurahatyypit

Taiteiden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kuvataide

Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, teosten valmistamiseen ja näyttelyiden järjestämiseen.

icon

Musiikki

Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, musiikin säveltämiseen, musiikin esittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

icon

Tanssi

Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, tapahtumien järjestämiseen ja teosten esittämiseen.

icon

Taideteollisuus ja –käsityö

Apuraha taiteellisen työskentelyyn, tapahtumien järjestämiseen ja teosten esittämiseen.

icon

Arkkitehtuuri

Apuraha taiteelliseen työskentelyyn, julkaisujen valmistamiseen tai näyttelyiden järjestämiseen.

icon

Taiteenalojen tohtorintutkinto

Apuraha esimerkiksi kuvataiteen, arkkitehtuurin tai musiikin tohtorintutkintoon. Musiikin tohtorintutkintojen loppukonserttien hakemukset osoitetaan tähän kategoriaan.