Tieteet

Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille eri tieteenalojen väitöskirjatöiden loppu- ja viimeistelyvaiheeseen, aloittaville post doc-tutkijoille sekä tutkimusaiheeseen liittyvään kongressimatkaan tai tutkimusvierailuun. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin, työryhmille tai yhteisöille.

icon
Hakuaika: 1.–15.8.2021
Päätös: Lokakuu 2021

Kuka voi hakea?

Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea. Väitöskirja-apurahaa voi hakea, jos väitökirjatyötä on jäljellä enintään kaksi vuotta. Post doc-apurahaa voi hakea, jos väitöksestä on kulunut enintään kolme vuotta.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja sen liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa.

Poikkeuksena edelliseen ovat lausunnot, väittelyluvat sekä tutkintotodistukset, jotka voi toimittaa hakuajan päättymisen jälkeen 22.8.2021 klo 24:00 Suomen aikaa mennessä. Tutkintotodistukset ja väittelyluvat toimitetaan hakupalveluun. Lausunnon työn edistymisestä toimittaa ohjaaja tai muu työtäsi tunteva henkilö pyynnöstäsi lausuntojen verkkopalveluun. Lue lisää lausunnoista.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön enintään
  24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön enintään
  12 000 euroa
 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha post doc -tutkimukseen enintään 28 000 euroa
 • Konferenssimatka ja tutkimusvierailu: hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta.

Liitteet

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Väitöskirjat

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Laajempi työsuunnitelma, enintään 5 sivua sisältäen lähdeluettelon (pakollinen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pakollinen, lausunnon toimittaa pyynnöstäsi ohjaajasi lausuntojen verkkopalveluun 22.8.2021 mennessä)

Väitöskirjan jälkeinen tutkimus

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)
 • Tiedekunnan myöntämä väittelylupa (pakollinen vain, jos et ole vielä saanut tohtorin tutkintotodistusta)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Laajempi työsuunnitelma, enintään 5 sivua sisältäen lähdeluettelon (pakollinen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pakollinen, lausunnon toimittaa pyynnöstäsi ohjaajasi tai muu työtäsi tunteva henkilö lausuntojen verkkopalveluun 22.8.2021 mennessä.)

TUTKIMUSVIERAILU TAI KONFERENSSI

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Laajempi työsuunnitelma, enintään 5 sivua sisältäen lähdeluettelon (pakollinen)
 • Kutsu (pakollinen)

Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha tulee käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä. Apuraha tulee käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apurahan myöntäminen

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota aiheen merkittävyyteen sekä tutkimussuunnitelman laatuun, sisältöön ja toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi huomioidaan hakijan aktiivisuus tieteenalalla, esimerkiksi muu kuin väitöskirjaan sisältyvä julkaisutoiminta ja osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö

Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla, esimerkiksi tutkijakoulussa. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Kokopäiväseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25 % työajasta. Kokoaikaiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, lue ensin ohjeet hakijalle.


572Hakemukset
71Myönnöt

Apurahojen jakautuminen
58
Väitöskirjat

11
Väitöskirjan jälkeinen tutkimus

0
Konferenssimatkat

2
Tutkimusvierailut

Apuraha keskimäärin16 056 €
Yhteensä myönnettiin1 140 000 €
Kaikki myönnetyt apurahat

Apurahatyypit

Tieteiden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kokovuotinen apuraha väitöskirjatyöhön

Henkilökohtainen 12. kuukauden apuraha, enintään 24 000 euroa väitöskirjan loppu- ja viimeistelyvaiheeseen. Kokovuotinen apuraha on mahdollista erillisestä hakemuksesta myöntää enintään kahdeksi vuodeksi. Apurahaa haetaan erikseen jokaiselle vuodelle.

icon

Puolen vuoden apuraha väitöskirjatyöhön

Henkilökohtainen 6. kuukauden apuraha, enintään 12 000 euroa väitöskirjan loppu- ja viimeistelyvaiheeseen.

icon

Kokovuotinen apuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

Henkilökohtainen 12. kuukauden apuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen, enintään 28 000 euroa. Apurahaa voi hakea, jos väitöksestä on kulunut enintään kolme vuotta, pois lukien mm. perhevapaat. Vähintään lukuvuoden kestävään, työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa haetaan apurahaa Säätiöiden post doc –poolista.

icon

Kongressimatka

Henkilökohtainen, tutkimusaiheeseen liittyvään kongressimatka esimerkiksi ulkomaiseen yliopistoon. Apurahaa voi hakea, jos hakijalla on esitys kongressissa, kongressi liittyy väitöskirjaan tai post doc-työhön ja väitöksestä on kulunut enintään 3 vuotta pois lukien mm. perhevapaat.

icon

Tutkimusvierailu

Henkilökohtainen, väitöskirjaan tai tutkimusaiheeseen liittyvä vierailu esimerkiksi ulkomaiseen yliopistoon. Apurahaa voi hakea, jos tutkimusvierailu liittyy hakijan väitöskirjaan tai post doc-työhön ja väitöksestä on kulunut enintään 3 vuotta pois lukien mm. perhevapaat.