/ Ajankohtaista

Elokuu 2020: apurahahakemusten määrä laski edellisvuotisesta

Elokuun apurahahaku päättyi lauantaina 15.8.2020 klo 24:00 Suomen aikaa. Tänä vuonna apurahahakemuksia lähetettiin 3 346 kappaletta. Kiitos kaikille hakijoille! Hakemusten määrä pieneni 10 % vuoden 2019 vastaavista luvuista (3 734 hakemusta). Säätiön hallitus tekee päätökset myönnettävistä apurahoista, ja kerromme hakijoille päätöksistä viimeistään marraskuun alussa.

Muistathan, että väitöskirjatyön ja post doc-työn ohjaajan lausunnot tulee toimittaa viimeistään 15.9.2020 mennessä lausuntojen verkkopalveluun.
Myös tutkintotodistus/väittelylupa on toimitettava viimeistään 15.9.2020 hakupalvelun kautta.

Muualta saadun apurahan ilmoittaminen säätiölle
Ilmoita muualta saatu apuraha hakupalvelun kautta 30.9.2020 mennessä. Tämän jälkeen muualta saadut apurahat ilmoitetaan kirjallisesti säätiön toimistoon toimisto@kordelin.fi

Lisätiedot
Marita Seitsalo
marita.seitsalo@kordelin.fi

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille vuosittain noin 5 MEUR.