Alfred Kordelinin -palkinnot en

Säätiö jakaa vuosittain neljä Alfred Kordelinin palkintoa tieteiseen, taiteisiin, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen. Vuodesta 1920 lähtien jaetulla palkinnolla on haluttu huomioida suomalaisia kulttuuritekoja. Palkinnon voi saada yksityishenkilö tai yhteisö. Vuonna 2015 palkinnon saivat farmasian professori Jari Yli-Kauhaluoma, Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry, kirjailija Laura Ruohonen ja Nuorisotutkimusseura ry.

Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa. Ensimmäinen kunniapalkinto, 10 000 markkaa, myönnettiin säveltäjä Jean Sibeliukselle vuonna 1920. Alfred Kordelinin palkinnot valitsee neljä raatia, jotka koostuvat tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen asiantuntijoista ja ne jaetaan säätiön vuosipäivänä 6. marraskuuta.

Alfred Kordelinin -palkinnot

Palkintoraadit perustelevat valintojaan seuraavasti:

jari yli-kauhaluoma

Farmasian professori Jari Yli-Kauhaluoma on muun muassa osoittanut, että koivun ja havupuiden terpeeneistä voisi kehittää lääkeaineita infektioiden ja syövän hoitoon. Yli-Kauhaluoman tutkimukset ovat antaneet tietoa siitä, miten lääkekehityksessä voitaisiin ottaa käyttöön ympäristöä säästäviä menetelmiä, jotka pohjautuvat luonnosta saataviin lähtöaineisiin, esimerkiksi puun kuoren terpeeneihin ja merieliöiden sisältämiin yhdisteisiin.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys on luonut Etelä-Savoon monipuolisen ja vireän kulttuurielämän. Puhallinorkestereita lakkautetaan, mutta Rantasalmi marssii vahvasti vastavirtaan. Yhdistys lähentelee 3 800 asukkaan kunnassa tilastollista mahdottomuutta: kahdeksassa orkesterissa sekä nuoriso- ja lastenteattereissa on tällä hetkellä mukana 120 soittajaa ja musikaaleissa noin 70 harrastajaa.

Laura Ruohonen

Kirjailija. Nuorisotutkimusseura on onnistunut sekä tuottamaan ja välittämään akateemisesti korkeatasoista tutkimustietoa että kokoamaan saman pöydän ääreen tutkijat, virkamiehet, nuorisotyöntekijät ja opettajat keskustelemaan nuorten asioista.

Alarivissä vasemmalta: Marja Ikonen, Laura Ruohonen, Leena Suurpää Ylärivissä vasemmalta: Petteri Koskikallio, Jari Yli-Kauhaluona, Antti Häkkinen valokuva: Meeri Utti
Alarivissä vasemmalta: Marja Ikonen, Laura Ruohonen, Leena Suurpää Ylärivissä vasemmalta: Petteri Koskikallio, Jari Yli-Kauhaluona, Antti Häkkinen.Valokuva: Meeri Utti

Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimusseura on onnistunut sekä tuottamaan ja välittämään akateemisesti korkeatasoista tutkimustietoa että kokoamaan saman pöydän ääreen tutkijat, virkamiehet, nuorisotyöntekijät ja opettajat keskustelemaan nuorten asioista.

Vuonna 2014 säätiö jakoi viisi tunnustus- ja kannustuspalkintoa

PROFESSORI RAIJA SOLLAMO

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista Raamatun alkukielten tutkimuksessa, akateemisen työyhteisön kehittämisessä sekä kamppailussa avaran, rajoja rikkovan näkemyksen ja käytännön puolesta.

Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista monipuolisena kuvanveistäjänä, muun muassa herkkien ja taidokkaiden ”peltilehmien”, autonromuista hitsattujen ilmeikkäiden nautaveistosten luojana.

Professori Jaakko Aspara

20 000 euroa kannustuksena aktiiviseen yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tieteelliseen työhön muun muassa uusien liiketoimintamallien ja markkinadynamiikan tutkimuksessa.

Kirjailija Jaakko Yli-Juonikas

20 000 euroa kannustuksena kirjallisuuden ilmeen ja keinojen kyseenalaistamiseen ja uudistamiseen intensiivisin ja koskettavin teoksin.

Käsi- tai taideteollisuusliitto Taito ry

20 000 euroa kannustuksena monipuolisten palveluiden tarjoamiseen käsityön harrastajille ja ammattilaisille ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Leila Lotti (xxx-2014) onnittelee taiteilija Miina Äkkijyrkkää

 

Vuonna 2013 säätiö jakoi viisi tunnustus- ja kannustuspalkintoa

Professori Elina Haavio-Mannila

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista sosiologian korkeatasoisen tutkimuksen ja tieteen saavutusten tunnetuksi tekemisen edistäjänä.

Professori Mart Saarma

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista molekyylibiologian korkeatasoisen tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen edistäjänä.

Näyttelijä Eero Aho

20 000 euroa kannustuksena kunnianhimoiseen teatterityöhön.

Musiikkiyhtye Frigg

20 000 euroa kannustuksena monipuoliseen kansanmusiikkiin.

Lukukeskus ry

20 000 euroa kannustuksena lasten ja nuorten piirissä tehtävään työhön lukemisen ja kirjallisen kulttuurin edistämiseksi.

HaavioLotti_MOI8077
Säätiön hallituksen puheejohtaja Leila Lotti ja professori Elina Haavio-Mannilaa

 

Vuonna 2013 säätiö jakoi viisi tunnustus- ja kannustuspalkintoa

Runoilija, kääntäjä Pertti Nieminen

30 000 euroa tunnustuksena merkittävästä työstä runoilijana, Kiinan klassisen kirjallisuuden, runouden ja filosofian sekä eurooppalaisen kirjallisuuden suomentajana.

Professori Matti Rissanen

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista englannin kielen korkeatasoisen tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen edistäjänä.

Professori Lauri Nummenmaa

20 000 euroa kannustuksena kognitiivisen neurotieteen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan edistämiseksi.

Musiikin ertyispalvelukeskus Resonaari

20 000 euroa kannustuksena musiikkikasvatuksen ja musiikkikuntoutuksen alalla tehtävään työhön.

Toimittaja Maarit Tastula

20 000 euroa kannustuksena työssä television asiaohjelmien kehittämiseksi.

Tunnustuspalkinto_2012
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Leila Lotti, Resonaarin Markku Kaikkonen ja Kaarlo Uusitaloa. Vieressä asiamies, professori Hannu Heikkilä.

 

Find us on Facebook

No recent Facebook posts to show